Language of document :

Beroep ingesteld op 22 mei 2012 – ZZ en ZZ / Commissie

(Zaak F-55/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de voorstellen voor overdracht van de vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van de berekening die rekening houdt met de nieuwe AUB die na verzoekers’ verzoeken om overdracht in werking zijn getreden

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten waarin de voorstellen zijn vervat voor overdracht van verzoekers’ pensioenrechten in het kader van hun verzoek krachtens artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut, welke een voorstel bevatten dat is berekend op basis van de op 3 maart 2011 vastgestelde AUB;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.