Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete – Strobl kontra Bizottság

(F-56/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Kinevezés – Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók – Az új, kevésbé előnyös szabályok alkalmazásával történő besorolás – A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke – Jogos bizalom – Az egyenlőség elve – Koron alapuló hátrányos megkülönböztetés)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Peter Strobl (Greifenberg-Bauen, Németország) (képviselő: H.-J. Rüber ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak, később J. Currall meghatalmazott és B. Wägenbaur ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Simm és I. Šulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben a tartaléklistára az új személyzeti szabályzat hatálybalépése előtt felkerült felperest az új személyzeti szabályzat kevésbé előnyös rendelkezései (a tisztviselők személyzeti szabályzatát módosító 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet XIII. mellékletének 12. cikke) alapján sorolja be.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

Az Európai Unió Tanácsa – mint beavatkozó – maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 229., 2005.9.17., 28. o. (az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-288/05. számon vették nyilvántartásba, majd 2005. december 15-i végzéssel áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez)