Language of document :

2011 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Strobl prieš Komisiją

(Byla F-56/05)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Paskyrimas– Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams – Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnis – Teisėti lūkesčiai – Vienodo požiūrio principas – Diskriminacija dėl amžiaus)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Peter Strobl (Greifenberg-Beuern, Vokietija), atstovaujamas advokato H.-J. Rüber

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių J. Currall ir H. Krämer, vėliau J. Currall ir advokato B. Wägenbaur

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Simm ir I. Šulce

Dalykas

Komisijos sprendimo dėl lygio priskyrimo ieškovui, įrašytam į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams taikant mažiau palankias jų nuostatas, panaikinimas (Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Pareigūnų tarnybos nuostatus, XIII priedo 12 straipsnis)

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Europos Sąjungos Taryba, į bylą įstojusi šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 229, 2005 9 17, p. 28 (byla, iš pradžių užregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-260/05, perduota Europos Sąjungos tarnautojų teismui 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi).