Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.6.2012 – Cantisani v. komissio

(Asia F-71/10)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Konferenssitulkki – Henkilöstösääntöjen 12 bis ja 14 artikla – Työpaikkakiusaaminen – Eturistiriita – Korvausvaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicola Cantisani (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. de Lannoy)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen vastaajan tekemän päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan työpaikkakiusaamisen vuoksi esittämä avustamispyyntö ja vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Nicola Cantisani vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 317, 20.11.2010, s. 49.