Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. június 5-i ítélete

Cantisani kontra Bizottság

(F-71/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Konferenciatolmács – A személyzeti szabályzat 12a. és 24. cikke – Lelki zaklatás – Összeférhetetlenség – Kártérítési kérelem)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicola Cantisani (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. de Lannoy ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes által lelki zaklatással kapcsolatban benyújtott segítségnyújtás iránti kérelmet és az elszenvedett kár megtérítése iránti kérelmet elutasító alperesi határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

N. Cantisani a saját költségein kívül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 317., 2010.11.20., 49. o.