Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 iunie 2012 – Cantisani/Comisia

(Cauza F-71/10)1

(Funcţie publică – Agenţi contractuali – Interpret de conferinţă – Articolele 12a şi 24 din statut – Hărţuire morală – Conflict de interese – Cerere de despăgubire)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Nicola Cantisani (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. de Lannoy, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare a deciziei pârâtei de respingere a cererii de asistență formulate de reclamantă în legătură cu o faptă de hărțuire morală și a cererii de reparare a prejudiciului suferit.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul Cantisani suportă propriile cheltuieli de judecată, precum şi cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 317, 20.11.10, p. 49.