Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. června 2011 – Colart a další v. Parlament

(Věc F-76/10)1

„Veřejná služba – Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Philippe Colart a další (Bastogne, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: S. Seyr a K. Zejdová, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení opravených výplatních pásek žalobců za období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

Výrok usnesení

O žalobě F-76/10, Colart a další v. Komise, není třeba rozhodnout.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

____________

1     Úř. věst. C 301, 6.11.2010, s. 64.