Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. března 2012 – Schönberger v. Parlament

(Věc F-65/11)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci po smírném vyřešení sporu.

____________

1    Úř. věst. C 252, 27.8.2011, s. 57.