Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 20.3.2012 – Schönberger v. parlamentti

(Asia F-65/11)1

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1    EUVL C 252, 27.8.2011, s. 57.