Language of document :

2012 m. kovo 20 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Schönberger prieš Parlamentą

(Byla F-65/11)1

Proceso kalba: vokiečių

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 OL C 252, 2011 8 27, p. 57.