Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 20. marca 2012 – Schönberger/Parlament

(vec F-65/11)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 Ú. v. EÚ C 252, 27.8.2011, s 57.