Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. června 2012 – Chatzidoukakis v. Komise

(Věc F-84/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Plat – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky poskytování – Snížení příspěvku stejné povahy, obdrženého ze stejných zdrojů“

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: : Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Lucembursko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Komise (zástupce: D. Martin, zmocněnec, za přispění E. Bourtzalas a E. Antypas, advokátů)

Předmět věci

Veřejná služba – Zrušení rozhodnutí Komise o snížení příspěvku na vzdělání přiznaného žalobci z důvodu, že jeho syn pobírá finanční podporu poskytnutou členským státem ve formě stipendia a půjčky.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

E. Chatzidoukakisovi se ukládá náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 13, 15.1.2011, s.39.