Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 5 juni 2012 – Chatzidoukakis mot kommissionen

(Mål F-84/11)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Utbildningstillägg – Villkor för beviljande – Avdrag för ett bidrag av samma art som erhålles från annat håll)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Efistratos Chatzidoukakis (Schrassig, Luxemburg) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin biträdd av advokaterna E. Bourtzalas och E. Antypas)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att nedsätta utbildningstillägget till sökanden på grund av att dennes son erhåller ekonomiskt stöd från en medlemsstat i form av ett studiebidrag och ett lån.

Domslut

Talan ogillas.

Efistratos Chatzidoukakis ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 13, 15.1.11, s. 39