Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 20. června 2012 – Cristina v. Komise

(Věc F-83/11)1

„Veřejná služby – Všeobecné výběrové řízení – Rozhodnutí výběrové komise výběrového řízení o nepřipuštění k účasti na hodnotících zkouškách – Procesní prostředky – Žaloba podaná dříve, než bylo rozhodnuto o administrativní stížnosti – Přípustnost – Specifické podmínky účasti ve výběrovém řízení – Odborná praxe související s náplní práce“

    Jednací jazyk: francouzština    

Účastnice řízení

Žalobkyně: Alma Yael Cristina (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí předsedy výběrové komise výběrového řízení EPSO/AST/112/10 - Asistenti (AST 3) nepřipustit žalobkyni k hodnotícím zkouškám.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Alma Yael Cristina ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 340, 19.11.2011, s. 41.