Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 20. jūnija spriedums – Cristina/Komisija

(lieta F-83/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Atlases komisijas lēmums nepielaist dalībai novērtējuma pārbaudījumos – Tiesību aizsardzības līdzekļi – Prasība tiesā, kas celta, nesagaidot lēmumu par administratīvu sūdzību – Pieņemamība – Pielaišanas pie konkursa īpašie nosacījumi – Profesionālā pieredze saistībā ar amata veidu

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Alma Yael Cristina (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt konkursa EPSO/AST/112/10 – Asistenti (AST 3) atlases komisijas priekšsēdētāja lēmumu nepielaist prasītāju dalībai novērtējuma pārbaudījumos

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Alma Yael Cristina sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 340, 19.11.2011., 41. lpp.