Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juni 2012 – Cristina mot kommissionen

(Mål F-83/11)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Uttagningskommitténs beslut att neka tillträde till utvärderingstesterna – Rättsmedel – Talan väckt utan att avvakta beslut gällande det administrativa klagomålet – Upptagande till sakprövning – Särskilda behörighetskrav för uttagningsprovet – Yrkeserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alma Yael Cristina (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut fattat av ordföranden i uttagningskommittén för uttagningsprovet EPSO/AST/112/10 – Assistenter (AST 3) att inte medge sökanden tillträde till utvärderingstesterna.

Domslut

Talan ogillas.

Alma Yael Cristina ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 340, 19.11.11, s. 41.