Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 21 юни 2011 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-67/10)1

„Публична служба — Длъжностни лица — Иск за обезщетение с предмет определяне на съдебните разноски — Недопустимост“

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане да се отмени решението на Комисията да не възстанови две трети от съдебните разноски, направени от жалбоподателя по дело F-41/06

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 288, 23.10.2010 г., стр. 74.