Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. června 2011 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-67/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na náhradu škody, jejímž předmětem je určení výše nákladů řízení – Nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o nenahrazení dvou třetin nákladů vzniklých žalobci v rámci věci F-41/06

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

L. Marcucciovi se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 288, 23.10.2010, s. 74.