Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 21. juni 2011 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-67/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål med henblik på fastsættelse af sagsomkostninger – afvisning)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at erstatte to tredjedele af de omkostninger, som sagsøgeren har afholdt i sag F-41/06.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 288 af 23.10.2010, s. 74.