Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu teise koja 21. juuni 2011. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-67/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue, millega taotletakse kohtukulude kindlaksmääramist – Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hüvitamata kaks kolmandikku kohtukuludest, mida hageja kohtuasjas F-41/06 kandis.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja L. Marcucciolt.

____________

1 ELT C 288, 23.10.201, lk 74.