Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 21.6.2011 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-67/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Oikeudenkäyntikulujen määräämistä koskeva vahingonkorvauskanne – Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös olla korvaamatta kahta kolmasosaa oikeudenkäyntikuluista, jotka kantajalle aiheutuivat asian F-41/06 käsittelystä.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Luigi Marcuccio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 288, 23.10.2010, s. 74.