Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 21. jūnija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-67/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Prasība par zaudējumu atlīdzību saistībā ar tiesāšanās izdevumu noteikšanu – Nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Curall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neatlīdzināt divas trešdaļas no tiesāšanās izdevumiem, kas prasītājam radušies saistībā ar tiesvedību lietā F-41/06

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

L. Marcuccio atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 288, 23.10.2010, 74. lpp.