Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 juni 2011 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-67/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Beroep tot schadevergoeding dat begroting van kosten tot voorwerp heeft – Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om twee derde van de kosten die verzoeker in het kader van zaak F-41/06 heeft gemaakt niet te vergoeden

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 288 van 23.10.2010, blz. 74.