Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. junija 2011 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-67/10)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Odškodninska tožba, katere predmet je odmera stroškov – Nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o nevračilu dveh tretjin stroškov, ki jih je tožeča stranka priglasila v zadevi F-41/06.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.    L. Marcucciu se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 UL C 288, 23.10.2010, str. 74.