Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 21 juni 2011 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-67/10)1

(Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan som avser fastställandet av rättegångskostnaderna – Avvisning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Curral och C. Berardis-Kayser och advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte återbetala två tredjedelar av sökandens rättegångskostnader i mål F-41/06

Avgörande

Talan avvisas.

Luigi Marcuccio ska betala rättegångskostnaderna.

____________

1 EUT C 288 av den 23 oktober 2010, s. 74.