Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 12. jaanuari 2012. aasta määrus – Schreiber versus komisjon

(kohtuasi F-68/11)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 282, 24.9.2011, lk 52.