Language of document :

2012 m. sausio 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Schreiber prieš Komisiją

(Byla F-68/11)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 282, 2011 9 24, p. 52.