Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 januari 2012 – Schreiber / Commissie

(Zaak F-68/11)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 282 van 24/09/2011, blz. 52.