Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 12 ianuarie 2012 – Schreiber/Comisia

(Cauza F-68/11)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 282, 24.9.2011, p. 52.