Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 12. januára 2012 – Schreiber/Komisia

(vec F-68/11)1

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011, s. 52.