Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 iunie 2012 – Macchia/Comisia

(Cauza F-63/11)1

(Funcție publică – Agenți temporari – Neprelungirea unui contract pe durată determinată – Putere de apreciere a administrației – Obligația de solicitudine – Articolul 8 din RAA – Articolul 4 din Decizia directorului general al OLAF din 30 iunie 2005 privind noua politică de angajare și de încadrare în muncă a personalului temporar al OLAF – Durata maximă a contractelor de agent temporar)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Luigi Macchia (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia) (reprezentanți: S. Rogrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei implicite de neprelungire a contractului de agent temporar al reclamantului

Dispozitivul

Anulează Decizia directorului general al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) din 12 august 2010 prin care a fost respinsă cererea de prelungire a contractului de agent temporar al domnului Macchia.

Respinge în rest acțiunea.

____________

1     JO C 226, 30.7.2011, p. 32.