Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 29 september 2011 – Kimman mot kommissionen

(Mål F-74/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Artikel 43 i tjänsteföreskrifterna – Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna – Bedömningsförfarandet för år 2009 – Fastställande av prestationsnivå – Beslut att tilldela befordringspoäng – Bedömningsrapport – Yttrande från ad hoc-gruppen – Åsidosättande av motiveringsskyldigheten – Prövning av grund ex officio – Bevisbörda)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och P. Pecho)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2008

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av Eugène Émile Kimmans rättegångskostnader.

Eugène Émile Kimman ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 301, 6.11.2010, s. 63.