Language of document :

Acțiune introdusă la 1 august 2012 – ZZ și alții/BEI

(Cauza F-83/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei de aplicare în cazul reclamanților a unei prime în temeiul noului sistem de performanțe astfel cum rezultă din decizia din 14 decembrie 2010 a Consiliului de administrație și din deciziile din 9 noiembrie 2010 și din 16 noiembrie 2011 ale Comitetului de direcție și, pe de altă parte, cererea subsecventă de obligare a pârâtei la plata diferenței de remunerație, precum și la plata unor daune interese

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor de aplicare în cazul reclamanților a unei prime în temeiul noului sistem de performanțe astfel cum rezultă din decizia din 14 decembrie 2010 a Consiliului de administrație și din deciziile din 9 noiembrie 2010 și din 16 noiembrie 2011 ale Comitetului de direcție, decizia inviduală fiind conținută în fișa din aprilie 2012, adusă la cunoștința persoanelor interesate cel mai devreme la 22 aprilie 2012;

prin urmare:

obligarea pârâtei la plata diferenței de remunerație care rezultă din decizia din 14 decembrie 2010 a Consiliului de administrație și din deciziile din 9 noiembrie 2010 și din 16 noiembrie 2011 în raport cu aplicarea precedentului regim de bonificație; această diferență de remunerație trebuie majorată cu dobânzi de întârziere care curg de la 22 aprilie 2012 până la plata totală a datoriei, aceste dobânzi fiind stabilite la nivelul ratei BCE majorată cu 3 puncte;

obligarea pârâtei la plata unor daune interese pentru prejudiciul suferit din cauza scăderii puterii de cumpărare, acest prejudiciu fiind evaluat ex aequo et bono și cu titlu provizoriu la 1,5% din remunerația anuală a fiecărui reclamant;

obligarea BEI la plata cheltuielilor de judecată.