Language of document :

Žaloba podaná dne 2. července 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-68/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení bodů pro povýšení přidělených žalobci a jeho hodnotící zprávy za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

Návrhová žádání žalobce

zrušit žalobcovu hodnotící zprávu za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, kterou vypracoval Eurostat, a dále úroveň výkonnosti, kterou mu určilo totéž generální ředitelství;

zrušit body pro povýšení, které přidělil Eurostat a orgán oprávněný ke jmenování;

zrušit rozhodnutí, kterým byla stížnost předcházející zahájení soudního řízení zamítnuta, vzhledem k jeho natolik urážlivé a zraňující povaze, že způsobilo nemajetkovou újmu oceněnou na desetidenní odměnu za práci, tj. předběžně na 2 500 eur, vypočtenou na základě jedné třicetiny měsíční odměny za každý den, za nějž náleží náhrada;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.