Language of document :

Sag anlagt den 2. juli 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-68/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af de forfremmelsespoint, som sagsøgeren blev tildelt, og af hans bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport, som blev udfærdiget af Eurostat for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010, og af det præstationsniveau, som samme generaldirektorat tildelte sagsøgeren.

Annullation af de af Eurostat og ansættelsesmyndigheden tildelte forfremmelsespoint.

Annullation af afgørelsen af afslag på den administrative klage, for så vidt som karakteren heraf er forulempende og sårende i en sådan grad, at den forårsager en ikke-økonomisk skade, som kan opgøres til lønnen for 10 arbejdsdage, dvs. med alle forbehold til 2 500 EUR, beregnet på grundlag af en tredivtedel af den månedlige aflønning pr. godtgjort dag.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.