Language of document :

2. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-68/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hagejale määratud edutamispunktid ja tema hindamisaruanne ajavahemikuks 1. jaanuarist 31. detsembrini 2010.

Hageja nõuded

tühistada hageja hindamisaruanne, mille koostas Eurostat ajavahemikuks 1. jaanuarist 31. detsembrini 2010, ning tulemuslikkuse tase, mis talle sama peadirektoraadi määrati;

tühistada Eurostati ja ametisse nimetava asutuse määratud edutamispunktid;

tühistada kohtueelses menetluses esitatud kaebuse tagasilükkamise otsus osas, mis puudutab selle otsuse kiuslikku ja haavavat iseloomu, kuivõrd see põhjustab mittevaralist kahju hinnanguliselt 10 päevapalga väärtuses ehk esialgu 2500 eurot, mille arvutamise aluseks on kolmekümnendik kuupalgast iga hüvitatava päeva kohta;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.