Language of document :

Kanne 2.7.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-68/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jossa vaaditaan kantajalle myönnettyjen ylennyspisteiden ja hänestä ajanjaksolle 1.1.2010–31.12.2010 laaditun arviointikertomuksen kumoamista

Vaatimukset

On kumottava Eurostatin kantajasta ajanjaksolle 1.1.2010–31.12.2010 laatima arviointikertomus ja tämän saman pääosaston kantajasta tekemä suoritustasolle luokittelu

On kumottava Eurostatin ja nimittävän viranomaisen myöntämät ylennyspisteet

On kumottava oikeudenkäyntiä edeltävän valituksen hylkäämisestä tehty päätös, koska siitä on sen haittaavan ja loukkaavan luonteen vuoksi aiheutunut henkistä kärsimystä, josta myönnettävän korvauksen määräksi on arvioitu kymmenen työpäivän palkkaa vastaava summa eli 2 500 euroa, joka on laskettu kuukausipalkan kolmaskymmenesosan perustalta jokaisen korvattavan päivän osalta

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.