Language of document :

2012. július 2-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-68/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek juttatott előmeneteli pontok, valamint a felperes 2010. január 1-je és 2010. december 31-e közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentésének megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek az Eurostat által készített, a 2010. január 1-je és 2010. december 31-e közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentését és az ugyanezen főigazgatóság által neki tulajdonított teljesítményszintet;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Eurostat és a kinevezésre jogosult hatóság által adott előmeneteli pontokat;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a pert megelőző panaszt elutasító határozatot annyiban, amennyiben az zaklató és sértő jellegű, olyannyira, hogy 10 munkanapra járó díjazásnak megfelelő, vagyis teljes körű fenntartás mellett 2 500 euróra értékelt nem vagyoni kárt okozott, amely összeg a havi díjazás harmincad része és a kártérítésre jogosító napok alapján került kiszámításra;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.