Language of document :

Beroep ingesteld op 2 juli 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-68/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de aan verzoeker toegekende bevorderingspunten en van zijn beoordelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het beoordelingsrapport dat Eurostat voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010 over verzoeker heeft opgesteld en van het prestatieniveau dat hem door datzelfde DG is toegekend;

nietigverklaring van de door Eurostat en het TABG toegekende bevorderingspunten;

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de precontentieuze klacht, voor zover het dermate kwetsend was dat het immateriële schade heeft veroorzaakt die op een bezoldiging van tien arbeidsdagen wordt begroot, dat wil zeggen, onder voorbehoud, op een bedrag van 2 500 EUR, berekend op basis van één dertigste van de maandelijkse bezoldiging voor elke schadedag;

verwijzing van de Commissie in de kosten.