Language of document :

Acțiune introdusă la 2 iulie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-68/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea punctelor de promovare atribuite reclamantului și a raportului său de evaluare pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010

Concluziile reclamantului

Anularea raportului de evaluare a reclamantului întocmit de Eurostat pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010 și a nivelului de performanță care i-a fost atribuit de această DG;

anularea punctelor de promovare atribuite de Eurostat și de AIPN;

anularea deciziei de respingere a reclamației precontencioase în ceea ce privește caracterul său jignitor și ofensator, care i-a produs un prejudiciu moral evaluat ca fiind egal cu cuantumul remunerației pentru 10 zile de lucru, ceea ce reprezintă, sub rezerva oricărei alte evaluări, 2 500 de euro, sumă calculată în raport cu 1/30 din remunerația lunară pentru fiecare zi pentru care se acordă despăgubirea;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.