Language of document :

Tožba, vložena 2. julija 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-68/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti točk za napredovanje, dodeljenih tožeči stranki, in njenega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.

Predlogi tožeče stranke

Ocenjevalno poročilo tožeče stranke, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 pripravil Eurostat, in raven uspešnosti, ki ji ga je določil isti GD, naj se razglasita za nična;

točke za napredovanje, ki sta jih tožeči stranki dodelila Eurostat in OPI, naj se razglasijo za nične;

za nično naj se razglasi odločba o zavrnitvi ugovora, in sicer v delu, kjer je zlonamerna in škodljiva, zaradi česar je nastala nepremoženjska škoda, ocenjena na osebni prejemek 10 delovnih dni oziroma, s pridržkom, na 2500 eurov, kar je izračunano na podlagi ene tridesetine mesečnega osebnega prejemka na škodni dan;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.