Language of document :

Žaloba podaná dne 4. července 2012 – ZZ v. SEAE

(Věc F-70/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský útvar pro vnější činnost

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AD 13 v rámci povyšovacího řízení 2011.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 15. listopadu 2011, kterým se žalobce nepovyšuje do platové třídy AD 13 v rámci povyšovacího řízení 2011;

uložit SEAE náhradu nákladů řízení.