Language of document :

Sag anlagt den 4. juli 2012 – ZZ mod EEAS

(Sag F-70/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen og É. Marchal)

Sagsøgt: EU-Udenrigstjenesten

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2011

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 15. november 2011 om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2011.

EEAS tilpligtes at betale sagens omkostninger.