Language of document :

4.  juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus EEAS

(kohtuasi F-70/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, É. Marchal)

Kostja: Euroopa välisteenitus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamata.

Hageja nõuded

tühistada 15. novembri 2011. aasta otsus jätta hageja 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.