Language of document :

Žaloba podaná 4. júla 2012 – ZZ/ESVČ

(vec F-70/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, É. Marchal, avocats)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania v roku 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 15. novembra 2011 o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania v roku 2011,

zaviazať ESVČ na náhradu trov konania.