Language of document :

Talan väckt den 4 juli 2012 – ZZ mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-70/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen och É. Marchal)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 i befordringsförfarandet 2011,

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 15 november 2011 om att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 i befordringsförfarandet 2011, och

förplikta Europeiska utrikestjänsten att ersätta rättegångskostnaderna.