Language of document :

Жалба, подадена на 27 юли 2012 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-81/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решенията за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурите по повишаване за 2010 г. и 2011 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурата по повишаване за 2010 г.;

да се отмени решението на органа по назначаването за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурата по повишаване за 2011 г.;

доколкото е необходимо да се отмени решението от 18 април 2012 г. за отхвърляне на възраженията срещу решенията за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурите по повишаване за 2010 г. и 2011 г.;

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.