Language of document :

Acțiune introdusă la 27 iulie 2012 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-81/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de a nu-l promova pe reclamant în gradul AD 12 în cadrul exercițiilor de promovare 2010 și 2011

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN de a nu-l promova pe reclamant în gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2010;

anularea deciziei AIPN de a nu-l promova în gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2011;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 18 aprilie 2012 prin care au fost respinse reclamațiile împotriva deciziilor de a nu-l promova pe reclamant în gradul AD 12 în cadrul exercițiilor de promovare 2010 și 2011;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.