Language of document :

Žaloba podaná dne 23. července 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-77/12)

Jednací jazyk: bulharština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: R. Nedin, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepřipustit žalobce k hodnotícím zkouškám v rámci výběrového řízení EPSO/AD/208/11.

Návrhová žádání žalobce

zrušit konkludentní rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 18. ledna 2012 a rozhodnutí poroty výběrového řízení ze dne 10. května 2012, jelikož jsou proti zásadám rovného zacházení a rovnosti příležitostí, jakož i zrušení právních důsledků napadených rozhodnutí.