Language of document :

23. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-77/12)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat R. Nedin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte lubada hagejal osaleda konkursi EPSO/AD/208/11 hindamiskatsetel.

Hageja nõuded

Nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta rahuldamata 18. jaanuari 2012. aasta kaebus ning konkursikomisjoni 10. mai 2012. aasta otsus osas, milles nendega rikutakse võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste põhimõtet, ning nõue tühistada vaidlustatud otsuste õiguslikud tagajärjed.